Kampinoski Park Narodowy
̊ C

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Największym skarbem Parku Rozrywki w Julinku – obok bycia centrum polskiej tradycji cyrkowej – jest jego usytuowanie. Ile ośrodków rozrywki w Polsce mieści się w sercu wielkiej puszczy!? Tylko ten jeden!

Na terenie Parku Rozrywki Julinek znajduje się wejście do Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Do dyspozycji gości jest około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz 200 km szlaków rowerowych.

Najważniejszy szlak rowerowy został wyznaczony na istniejącej sieci szlaków pieszych, dróg leśnych, polnych oraz wiejskich. Wszystkie są przejezdne przez cały rok. Główna trasa biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej, tworząc pętlę o długości 145 km.

NA SPACER, NA WYCIECZKĘ PIESZĄ…

 …LUB ROWEROWĄ

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajdują się ośrodki muzealne i dydaktyczne - np. w Granicy, czy Izabelinie oraz specjalnie przygotowane ścieżki edukacyjne w Granicy i Roztoce, na których poznacie życie puszczy i jej bogatą historię. Puszcza w okolicy Julinka to typowa dla tej części Parku Narodowego mozaika krajobrazów leśnych i bagiennych z zachowanymi enklawami tradycyjnej gospodarki rolnej w otoczeniu wsi Kępiaste i Łubiec, których krajobraz kulturowy również podlega ochronie.

Krajobraz leśny tworzą charakterystyczne dla pradoliny Wisły ubogie lasy z przewagą sosny położone na piaskach i pyłach dawnych teras rzecznych, z wyraźnymi wałami wydm parabolicznych i torfowiskami w zagłębieniach międzywydmowych. Przykładem takich krajobrazów są położone w sąsiedztwie zachodniej bramy Julinka: wydma Biała Góra i sąsiadujące z nią torfowisko Biławka.

Tereny bagienne rozdzielające pasy piaszczysto-wydmowe leżą nieco dalej od Julinka, jednak także w zasięgu kilkugodzinnej pieszej wycieczki. To między innymi rezerwaty Żurawiowe i Pożary, ale także bliższe obniżenie z typowym nizinnym lasem bagiennym na trasie żółtego szlaku pomiędzy dawną wsią Grabina a drogowskazem Posada Łubiec (ok. 3 km od Parku Rozrywki Julinek), czy okolice szlaku niebieskiego, który prowadzi w kierunku Zamczyska.

Szczególnie wiosną i wczesnym latem cały ten teren wybucha bogactwem setek gatunków kwiatów i rozbrzmiewa gwarem ptactwa. Bardziej uważni obserwatorzy z dużym prawdopodobieństwem natkną się na typowe dla Puszczy zwierzęta na czele z łosiem - symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego - któremu zdarzało się także odwiedzać nasz Park Rozrywki.

Puszcza Kampinoska to także świadek wielu walk, potyczek oraz bitew XIX i XX wieku, to ślady powstań, w szczególności powstania styczniowego, walk I i II wojny światowej: kampanii wrześniowej (bitwa nad Bzurą), wojennej gehenny znaczonej miejscami straceń z Palmirami na czele, a także ślady walk partyzanckich i pamiątki po partyzanckiej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Zaś w skansenie w Granicy i w nielicznych już puszczańskich wsiach i osadach można zobaczyć jak w puszczy żyli dawniej ludzie. Południowy, bliski Julinka skraj puszczy, to szlak licznych szlacheckich dworów i pałacyków, z Żelazową Wolą - miejscem urodzin Fryderyka Chopina na czele.

Górki – wieś w centrum puszczy, z kościołem i pomnikiem upamiętniającym setki poległych i pomordowanych mieszkańców okolic. Na skraju miejscowości zobaczymy pozostałości Sosny Powstańców 1863, na której carscy Kozacy wieszali niedobitków oddziału majora Walentego Remiszewskiego.

Granica – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN im. J. i R. Kobendzów urządzony w zabytkowym, drewnianym budynku nadleśnictwa Kampinos, skansen budownictwa puszczańskiego a także ścieżka dydaktyczna z wieżą widokowo-obserwacyjną na tereny bagienne. Centrum lokalnej kultury w Chacie Kampinoskiej, miejsce skrzyżowania szlaków turystycznych, wygodny parking z zapleczem sanitarnym i przygotowany teren na ognisko i piknik. Cmentarz wojenny z września 1939 r.

Kampinos – wieś gminna, drewniany barokowy kościół z XVIII i klasycystyczny dwór z początku XIX w., w trakcie powstania styczniowego siedziba sztabu jednego z jego dowódców Zygmunta Padlewskiego.

Leszno – siedziba gminy, w której leży Park Rozrywki w Julinku, do której dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej z Warszawy (linia 719), z pętli leśną drogą do zachodniej bramy Parku Rozrywki w Julinku idzie się niecałe pół godz. pieszo (ok. 2 km). Uwagę zwraca w Lesznie późnobarokowy pałac z pierwszej poł. XVIII w. położony w pięknym parku oraz neogotycki kościół z 1898 r.

Nart – miejsce martyrologii Żydów z warszawskiego getta przywożonych tutaj na ciężkie roboty przy kopaniu rowów odwadniających. Na północ od symbolicznego cmentarza-pomnika w Rezerwacie Nart, w sąsiedztwie niebieskiego szlaku, jeden z najstarszych i najpiękniejszych drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego z ponad 200-letnim drzewostanem sosnowym i z ponad 250-letnimi dębami oraz 300-letnimi grabami.

Pilaszków – klasycystyczny dwór Campionich z pierwszej poł. XIX w., Muzeum Dworu Polskiego i Pojazdów Konnych.

Roztoka – skrzyżowanie szlaków pieszych i rowerowych, ścieżka dydaktyczna „Doliną Roztoki” (1,5 km) biegnąca borem sosnowym wzdłuż łąk i podmokłości oraz przełomowego odcinka potoku Roztoka. Żeremia bobrów.

Wiersze – wieś na skraju południowego pasa puszczy, w 1944 roku centrum tzw. Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej bronionej przez partyzantów zgrupowania AK Kampinos. Przy kościele cmentarz partyzancki.

Zaborów – klasycystyczny kościół z końca XVIII w. oraz otoczony XIX wiecznym parkiem, eklektyczny pałac z początku XX wieku.

Zamczysko – grodzisko obronne zamieszkałe do końca XIII wieku, jeden z większych i lepiej zachowanych tego typu obiektów w centralnej Polsce, dostępne ścieżką od rozwidlenia szlaków niebieskiego i czerwonego (5 min.).

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Kup bilet